376679704_708025521367895_8472870340212181421_n

Zakat Emas

Nilai Layak Zakat Emas

Kategori Tahun Bulan
Emas Perhiasan Dipakai ( Uruf )
2023
800 gram
Emas Yang Disimpan/Tidak Dipakai ( Nisab )
2023
85 gram

Kira Zakat Emas

Bil. Ketulenan (Karat) Jenis Emas Harga/gram
1.
24 K
999
RM 300.51
2.
23 K
950
RM 285.77
3.
22 K
916
RM 275.54
4.
21 K
875
RM 263.21
5.
20 K
835
RM 251.18
6.
18 K
750
RM 225.61

Zakat Emas

Step 1 of 3

Penerangan

Zakat Emas

Umum diketahui bahawa pemilikan emas merupakan penanda tahap kekayaan seseorang kerana ia merupakan barangan berharga dan harganya mampu – malahan lazimnya – naik semakin tinggi. Ia merupakan logam yang tidak mudah dihapuskan, tidak boleh dibakar, warnanya kekal walaupun terbakar dan dicairkan, ia tidak beracun dan tidak membahayakan sesiapa yang memegangnya. Ini beberapa sebab mengapa ia digunakan sebagai mata wang suatu masa dahulu dan kini masih boleh didagang untuk ditukarkan kepada wang. Oleh itu, Islam mewajibkan zakat emas dibayar oleh para pemilik berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Soalan Lazim

Harta emas telah lama dikenal pasti dalam Islam sebagai harta berharga yang wajib dizakat. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang jelas dan terang merujuk kepada kewajiban membayar zakat emas, iaitu seperti berikut:

“Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu.”

(Surah At-Taubah; Ayat 34-35)

Sementara itu, Rasulullah SAW telah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, yang bermaksud:

“Siapa sahaja yang menjadi tuan punya emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disediakan kepadanya hamparan api yang dipanaskan oleh neraka. Dengan api itulah akan diselarkan rusuk dan belakangnya.” (Sahih Muslim)

Dengan dalil-dalil ini, jelas sekali bahawa zakat emas wajib dibayar ke atas emas yang kita miliki.

Bagaimana pun, diberikan kelonggaran ke atas jumlah simpanan emas yang tidak cukup nisab, iaitu sebanyak 85 gram. Hal ini dapat dilihat daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Tidak wajib atas kamu sesuatu pun iaitu pada emas sehingga ada 20 dinar (85 gram) dan telah cukup haul wajib padanya setengah dinar. Apa yang lebih dari itu, mengikut kiraan yang sama.” (Hadith riwayat Abu Daud)

Terdapat beberapa cara kiraan yang berbeza bagi jenis-jenis simpanan atau pelaburan emas yang berbeza. Pertama sekali, merujuk kepada emas yang tidak dipakai – sama ada kerana ia dalam bentuk yang tidak boleh dipakai, atau barang perhiasan buatan emas yang tidak dipakai langsung – sekiranya cukup beratnya mengikut nisab sebanyak 85 gram, dan cukup haul iaitu selama setahun simpanan, maka wajib dikeluarkan zakat terhadapnya. Kadar zakat ini adalah sebanyak 2.5% daripada nilai keseluruhan jumlah emas. Ini bersamaan dengan lebih kurang RM20,361 pada tahun 2022. Oleh itu, jika emas yang dipakai mahupun disimpan bernilai kurang daripada RM20,361, maka tidak diwajibkan zakat ke atasnya.

Contoh pengiraan:
Jika emas yang disimpan bernilai RM25,000 (mengikut kadar nilai semasa), maka jumlah zakat yang perlu dibayar adalah seperti berikut:-

RM25,000 x 2.5% = RM625

Secara umumnya, emas yang dipakai sekurang-kurangnya sekali setahun tidak dikenakan zakat jika ia tidak melebih “uruf” negeri bermastautin bagi pembayar zakat. Uruf adalah nilai pemakaian setempat yang dibenarkan. Berikut kadar uruf bagi setiap negeri bagi tahun 2021/2022:-

 • Johor: 850 gram
 • Kedah: 170 gram
 • Kelantan: Tiada uruf
 • Kuala Lumpur dan Putrajaya: 800 gram
 • Melaka: 180 gram
 • Negeri Sembilan: 200 gram
 • Pahang: 500 gram
 • Perak: 500 gram
 • Perlis: 85 gram
 • Pulau Pinang: 165 gram
 • Sabah: 152 gram
 • Sarawak: 90 gram
 • Selangor: 800 gram
 • Terengganu: 850 gram

Bagi negeri di mana tiada uruf, ini bermakna kesemua barang kemas buatan emas perlu dizakat, tidak kira berapa beratnya.

Selain daripada barang kemas yang disimpan, jenis-jenis emas yang wajib dibayar zakat ke atasnya adalah seperti berikut:-

 • Pelaburan emas fizikal: Biasanya emas fizikal ini berbentuk seperti syiling (namun tidak boleh diguna pakai seperti mata wang biasa), wafer, jongkong, dan juga kadang-kala ia didatangkan dalam bentuk tertentu untuk acara-acara tertentu. Jika jumlah keseluruhan simpanan emas melebihi nisab 85 gram, maka simpanan ini wajib dizakatkan.  
 • Pelaburan akaun emas: Terdapat juga simpanan atau pelaburan emas di mana jumlah dan nilainya tercatit dalam bentuk buku akaun, kenyataan akaun atau passbook. Selalunya ia melalui Akaun Simpanan Emas. Di dalam penyata akaun akan dicatatkan jumlah simpanan yang dilaburkan berdasarkan unit emas. Jika pelaburan emas ini melebihi 85 gram atau jumlah nisab sebanyak RM20,361 maka ia wajib dibayar zakat ke atasnya. Bagaimana pun, emas yang dilaburkan ini mestilah betul-betul wujud dan boleh dimiliki secara fizikal oleh pelabur jika perlu. Jika tidak, ia jatuh kepada kategori akaun emas maya atau akaun emas tanpa emas fizikal. 
 • Akaun emas tanpa fizikal: Akaun emas tanpa fizikal dianggap simpanan emas tidak patuh syarak jadi zakat dikenakan ke atas pelaburan pokok sahaja. Oleh itu, ia dikira sebagai zakat wang simpanan.
 • Akaun emas maya: Begitu juga bagi akaun emas maya, ia merupakan emas yang diniagakan secara bukan fizikal dan hanya “atas kertas” atau di platform elektronik sahaja. Ini bermakna pelabur boleh menjalankan aktiviti jual beli emas berdasarkan harga semasa namun emas ini tidak boleh dituntut secara fizikal walaupun pelabur merupakan “pemilik” emas ini. Oleh itu, zakat yang dibayar perlu mengikuti kadar zakat wang simpanan yang dikenakan ke atas pelaburan pokok sahaja. 

Jika anda mahu mengira jumlah zakat emas yang perlu dibayar, gunakan kalkulator di sini. Selamat menjalankan ibadah membayar zakat!