376679704_708025521367895_8472870340212181421_n

Zakat Simpanan

Nisab Zakat Simpanan

Bilangan Tahun Bulan Jumlah
1
2023
Januari - Jun

23,035.00

Kira Zakat Simpanan

“Inilah wang sebanyak RM…………. sebagai menunaikan Zakat Simpanan yang wajib ke atas
diri saya / pihak yang saya wakil untuk tahun…………. kerana Allah Ta’ala.”

Zakat Simpanan

Step 1 of 3

Penerangan

Zakat Wang Simpanan

Tahukah anda bahawa anda perlu membayar zakat simpanan setiap tahun? Secara umumnya, ramai umat Islam akan membayar zakat fitrah dan zakat harta. Namun, tidak ramai sedar bahawa dalam lingkungan zakat harta itu terdapatnya zakat simpanan. Biasanya kita akan membayar zakat perniagaan atau zakat pendapatan. Ramai yang terlepas pandang atau tidak tahu akan zakat ke atas wang simpanan, apatah lagi mengenai siapa yang wajib membayar zakat simpanan, nisab zakat simpanan dan kadar zakat simpanan. Bacakan lebih lanjut di Bayar Zakat Malaysia sekarang.

Apa Itu Zakat Simpanan?

Zakat simpanan dikenakan ke atas wang simpanan seseorang individu. Ia juga boleh dikenakan ke atas objek lain yang boleh diterima pakai secara umum dalam urusan jual beli. Contoh objek ini seperti emas atau perak yang boleh digunakan sebagai mata wang. Malah, zakat simpanan juga boleh dikenakan ke atas pelaburan, saham yang dipegang, bon simpanan, dan lain-lain. Kesemua faktor-faktor ini perlu disertakan ketika sedang kira zakat simpanan. Jika ia memenuhi syarat-syarat bentuk simpanan, termasuk simpanan di bank atau mana-mana institusi kewangan, maka ia diwajibkan untuk dibayar bawah zakat simpanan.

Jenis-Jenis Simpanan Yang Boleh Dikenakan Zakat Simpanan

  • Simpanan dalam bank atau institusi kewangan
  • Simpanan wang di luar intitusi kewangan
  • Simpanan ASB
  • Sijil bon simpanan
  • Pegangan saham
  • Pelaburan jangka panjang
  • Lain-lain jenis simpanan seperti emas dan sebagainya

Soalan Lazim

Dalil mengenai zakat simpanan berbunyi begini:

Sabda Rasulullah s.a.w:

“Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar (salah satu matawang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab). Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun.” (Hadis riwayat Abu Daud)

Sementara itu, ia juga terdapat dalam al-Quran, iaitu mengenai simpanan emas dan perak. Dalam surah At-Taubah ayat 34-35, Allah berfirman, “Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan ke jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari dibakar emas, perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada (mereka). Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab daripada) apa yang kamu simpan itu.”

Dapat dilihat di sini betapa pentingnya untuk kita menunaikan zakat simpanan agar harta dan simpanan kita diredhai Allah SWT.

Jadi, siapakah yang wajib membayar zakat simpanan ini dan apa nisabnya? Untuk pengetahuan, nisab zakat simpanan adalan bersamaan dengan nilai 85 gram emas. Pada kiraan bulan Julai-Disember 2022, nilai nisab ini bersamaan dengan RM21,432. Jumlah ini juga bersamaan dengan 595 gram nilai perak, bagi mereka yang mahu membayar zakat simpanan ke atas simpanan barang perak.

Ini bermakna, jika simpanan anda melebihi RM21,432 (atau apa-apa nilai semasa zakat simpanan di negeri masing-masing), anda wajib membayar zakat simpanan setelah cukup haul. Haul zakat simpanan pula apabila cukup setahun. Oleh itu, setelah cukup tempoh haul, zakat simpanan wajib dikenakan ke atas baki terakhir tempoh haul itu. Kebanyakan pembayar zakat simpanan mengira haul daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Dengan itu, bayaran zakat simpanan ini boleh ditolak daripada cukai tahunan yang dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri pula. Bagaimana pun, jika anda mahu membayar zakat simpanan pada waktu lain, tidak menjadi masalah asalkan sudah cukup haul selama setahun ini.

Bagi pembayar zakat yang mengira haul mengikut kalendar Masihi, anda perlu tahu bahawa kadar yang disarankan oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebanyak 2.577%. Ini adalah kerana jangka masa satu tahun dalam kalendar Masihi adalah lebih panjang daripada jangka masa setahun mengikut kalendar tahun Hijrah. Walau bagaimanapun, jangan risau kerana jumlah zakat simpanan yang dikenakan pastinya tidak jauh bezanya.

Jika simpanan anda mencapai kadar nisab zakat simpanan, kadar zakat yang dikenakan adalah sebanyak 2.5%. Sebagai contoh, jika jumlah simpanan anda daripada kesemua sumber simpanan berjumlah RM22,000, pengiraan kadar wajib zakat simpanan adalah seperti berikut;

2.5% x RM22,000 = RM550

Oleh itu, jumlah zakat simpanan yang perlu dibayar pada tahun itu adalah sebanyak RM550.

Zakat simpanan
boleh dibayar secara atas talian dengan cara mengisi borang di atas.

Selamat menunaikan kewajipan membayar zakat simpanan.